Datorspelsberoende – inverkan på psykisk hälsa

Kompetens självbestämmande och tilhörighet

Datorspelsberoende – inverkan på psykisk hälsa

Hälsosamt datorspelande fyller viktiga psykologiska behov och ger ökad livstillfredsställelse. Men hur ser det ut för de som spelar i sådan omfattning att man talar om ett datorspelsberoende?

Resultaten i en forskningsstudie från Storbritannien går hand i hand med det vi märker i våra samtal, nämligen att datorspelsberoende leder till psykisk ohälsa genom att viktiga psykologiska behov inte blir tillgodosedda.

Att sluta spela – mina tankar om spelberoende

Att sluta spela – mina tankar om datorspel och det som kallas spelberoende

Jag är en 23-årig gamer som har spelat datorspel hela mitt liv och under en lång tid kämpat med att balansera spelandet och livet utanför.

Jag har tidigare alltid ställt mig i försvarsställning för spel och haft svårt att acceptera det som en del av mitt problem i livet. Men nu finns en vilja att tänka annorlunda och utmana mig själv för att se om jag kan finna glädjen i något annat. Välkommen att läsa om min pågående utmaning!

Behandling vid dataspelsberoende & problematiskt datorspelande

Test - är det ett dataspelsberoende

Behandling vid dataspelsberoende

Fler inom hälso & sjukvården börjar intressera sig för hur datorspelande och en uppkopplad tillvaro påverkar oss och vårt välbefinnande. Forskare har försökt kartlägga hur användningen ser ut i befolkningen och vad som ligger bakom att vissa får problem. Det har också börjat komma forskning kring hälso- & sjukvårdens möjlighet att bemöta och erbjuda hjälp.

Välkommen att läsa en kort genomgång av forskningsläget kring behandling vid dataspelsberoende.