Föreläsning om datorspel,
nätvanor och spelberoende

Reconnect håller mycket uppskattade föreläsningar om spel- & nätvanor! Vårt specialområde är datorspelande och spelberoende men vi har även samarbete med föreläsare kring sociala medier.

Vi lutar oss mot aktuell forskning, personliga erfarenheter och lärdomar från möten med ungdomar, familjer och vuxna. Vi strävar alltid efter att förmedla en nyanserad bild som väcker reflektion kring både möjligheter och utmaningar med livet online. Med våra föreläsningar vill vi bidra till att människor utvecklar ett hälsosamt och medvetet förhållningssätt till spel och internet.

Se vad andra sagt om våra föreläsningar i kolumnen till höger och ta del av omdömen från olika yrkeskategorier längst ned på sidan.

Föreläsning datorspelsberoende

Föreläsningar och temadagar i skolan

Sedan 2015 har vi hållit uppskattade föreläsningar på högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige. Vanligt är att vi ordnar en temadag med flera moment. Under dagen hålls en eller flera elevanpassade föreläsningar om spel- & nätvanor samt ett separat tillfälle för personalen, där vi fokuserar på hur man kan förebygga och hjälpa elever med destruktiva vanor. Kvällstid bjuds föräldrar till vår föreläsning om ungdomars spel- och nätvanor där vi ger råd och tips för hur familjer kan hantera olika situationer.

Föreläsningar för yrkesverksamma

Reconnect ordnar även föreläsningar i olika verksamheter runtom i landet och vid konferenser. De flesta som möter unga människor i sina arbeten kommer i kontakt med hur nätvanor och spelande har stor inverkan på mående och fungerande. Våra föreläsningar har varit uppskattade inslag för att kunna göra insatta bedömningar, anpassa insatser efter ungas livsstilar och vidareutveckla strategier för bemötande och hjälp när spelandet blivit ett bekymmer.

Populär föreläsning om datorspelande

Vår mest efterfrågade föreläsning handlar om datorspelande och erbjuds i olika versioner för ungdomar och vuxna. Se exempel på innehåll nedan.

Föreläsning datorspelsberoende

Sagt om våra föreläsningar

”Mycket bra föreläsning i ett viktigt och spännande ämne. Behaglig föredragshållare, lyckades hålla intresset uppe hela tiden.”Joackim

”Bra information och tips. Tydligt och pedagogiskt.”Sofie

”Mycket bra att även de positiva aspekterna av skärmtid tas upp på ett seriöst sätt! Förståelsen för problemen blir bättre då.”Johanna

”Känns väldigt aktuellt och angeläget. Bra med en så trovärdig föreläsare som även har egen erfarenhet.”Anna

”Bra och intressant. Säker och lugn föreläsare med balanserade, icke-dömande åsikter.”Thomas

Intresserad av föreläsning?

  Hör av dig till oss genom formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

  Ditt namn

  Din epost

  Hur kan vi hjälpa dig?
  Berätta gärna lite om målgrupp och vad ni är intresserade av.

  Omdömen från föreläsningar

  • ”Reconnect erbjöd precis den föreläsning vi var ute efter! De besitter sällsynt kunskap för att kunna se in i datorspelandets två världar. Den ena sidan är där datorspelandet kan gå överstyr och bli destruktivt. Den andra sidan är där datorspelen betyder glädje, gemenskap och kanske till och med en karriär.

   Föreläsningen gav våra ungdomar och föräldrar djupare förståelse för vad datorspel gör med oss och vad man kan göra för att lära sig att spela hälsosamt.”

   Daniel Blomdahl
   Datorspelsfestivalen Countryhack

  • ”Föreläsningen uppskattades enormt mycket av alla som lyssnade. Vi fick inspiration att hitta nya ingångar för att öppna upp förståelse hos föräldrar och för att skapa dialog mellan ungdom och föräldrar.

   Det var en initierad och empatisk föreläsning som förmedlade hopp och förståelse för spelandets tjusning som glädje, men även som flykt från en mer påfrestande vardag.”

   Annika Lindgren
   Leg psykolog/leg psykoterapeut
   Samordnare Mottagningen För Unga
   Psykiatri Södra Stockholm

  • ”Framförandet var kunnigt, baserat på både vetenskap och personlig erfarenhet, och pedagogiskt upplagt. Jag kan rekommendera Reconnect till oroliga föräldrar, ungdomar som börjar uppleva sitt dataspelande som problematiskt och inte minst skolor som vill ta tag i denna, för skolarbetet, så viktiga fråga.”

   Kerstin Käll
   Med.dr., överläkare vid Beroendekliniken
   Universitetssjukhuset Linköping

  • ”Det är viktigt att vuxenvärlden förser sig med fakta och objektiv forskning för att vi ska kunna förstå e-generationen och se allt det positiva, och hantera det negativa som ibland följer med.

   Vi fick med oss kloka tankar om vad man bör tänka på i samtalen med våra ungdomar och hur vi kan lägga upp diskussioner och värderingsövningar för att få en variationsrik temadag.”

   Eytan Demir
   Kurator Berzeliusskolan

  • ”Genom att knyta an till forskning och både klinisk och personlig erfarenhet av dataspel lyckades Oskar ge en pedagogisk översikt för de medarbetare som är nya på området och värdefull fördjupning för de som arbetat längre.

   Han förmedlade kunskap om när spelandet är ett problem och vad ett hälsosamt spelande innebär, en betydelsefull balans att ta hänsyn till i den ofta polariserade diskussionen om dataspel.”

   Nationella Stödlinjen
   Centrum för Psykiatriforskning
   Karolinska Institutet, Stockholm läns landsting