Utbildning om problematiskt
datorspelande och spelberoende

Reconnect ordnar utbildning utifrån dina önskemål. Från grundläggande kunskaper om internet, spel och livet online, till fördjupade kunskaper om hur spel- & nätvanor inverkar på hälsa och fungerande. Vi utbildar även i bemötande och behandling av personer med problematiskt datorspelande eller spelberoende.

I Reconnect är vi mycket engagerade i att hjälpa personer som fastnat i destruktiva spelvanor. Eftersom vi bara har möjlighet att träffa en bråkdel av alla som upplever problem är vi måna om att använda det vi lärt oss för att utbilda andra, och på så så sätt nå ut till fler.

Utbildningsdagar och kurser

Reconnect har ordnat utbildningsdagar för många olika yrkesgrupper kring problematiskt datorspelande och spelberoende om pengar. Bland annat har vi utbildat personal inom elevhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, ungdomshälsan samt terapeuter i vidareutbildning inom beroendeproblematik. Vi har även haft uppdraget att utbilda om datorspelsproblematik för personalen vid nationella Stödlinjen för spelproblem, som drivs av Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Utbildningen kan vara arrangerad som föreläsningar, seminarier eller kurser. Kontakta oss för att diskutera utbildning utifrån de behov och önskemål som finns inom din organisation.

Reconnect utbildning spelberoende

Ökat behov av kunskap om datorspelande och spelberoende

Problematiskt datorspelande uppmärksammas alltmer i vår vardag och forskningen på området har tagit fart rejält de senaste åren. Vi vet att omfattande datorspelande är vanligt bland unga som mår psykiskt dåligt. Det är ett effektivt sätt att kortsiktigt stänga ute bekymmer och slippa hantera en svår situation. Ett problematiskt datorspelande växelverkar ofta med andra svårigheter och bidrar inte sällan till att psykisk ohälsa förvärras eller vidmakthålls. Spelproblemen gör det många gånger svårt att tillgodogöra sig hjälp från familj och professionella.

Spel om pengar är enligt Folkhälsomyndigheten ett av våra stora folkhälsoproblem och man räknar med att 2 % av den vuxna befolkningen är problemspelare. Bland unga har spelandet ökat och så många som 4 % i åldern 16-17 år är idag problemspelare. För de som utvecklar ett spelberoende väntar tyvärr ofta skulder, ohälsa och utanförskap.

Vi anser att det är viktigt för alla som träffar unga människor i sitt jobb att ha kännedom om både datorspelande och spel om pengar. Tillsammans kan vi förebygga problem och bli bättre på att bemöta och hjälpa de som hamnar i destruktiva spelvanor.

Föreläsning om datorspel & nätvanor

Är du intresserad av föreläsning om datorspel och nätvanor för elever, lärare eller föräldrar? Vi hjälper dig gärna! Läs vidare på vår sida om föreläsningar och temadagar.
Utbildning spelberoende

Halvdagsutbildning för ungdomspsykiatrin

”Föreläsningen uppskattades enormt mycket av alla som lyssnade. Publiken bestod av erfarna behandlare inom ungdomspsykiatrin och föreläsningen tillförde oss alla ny kunskap. Det gav igenkänning och nya perspektiv för att förstå och bemöta unga med spelproblematik.

Datorspelande är en mycket vanlig källa till oro och konflikter i familjerna hos de unga vi möter inom psykiatrin. Genom föreläsningen fick vi inspiration att hitta nya ingångar för att öppna upp förståelse hos föräldrar och för att skapa dialog mellan ungdom och föräldrar.

Det var en initierad och empatisk föreläsning som förmedlade hopp och förståelse för spelandets tjusning som glädje, men även som flykt från en mer påfrestande vardag. Samtidigt gav föreläsningen fördjupade analyser av problem som finns i spelandet och som kan bli resultatet då det blir för mycket.”

Annika Lindgren
Leg psykolog/leg psykoterapeut
Samordnare Mottagningen För Unga
Psykiatri Södra Stockholm

Utbildningsdag för
elevhälsoteam

”Vi är en elevhälsa på en gymnasieskola som länge efterfrågat verktyg för att möta ungdomar, som har ett problematiskt spelande, samt deras föräldrar. På förmiddagen gav Oskar oss en inblick i spelen och dess fantastiska värld. På eftermiddagen fick vi verktygen som vi länge efterfrågat.

Vi är alla överens om att dagen gav oss mycket nyttigt som vi kan använda i mötet med våra ungdomar.”

Elevhälsoteamet
Lars Kaggskolan i Kalmar

Är du intresserad av utbildning för din arbetsplats?

Hör av dig så diskuterar vi alternativ
Använd kontaktformuläret eller hör av dig via mejl och berätta om dina önskemål, så diskuterar vi förslag på upplägg.