Hälsa för
uppkopplade

Vi är specialiserade på utbildning
och rådgivning om hälsosam
användning av spel och internet.

Mer om oss

Hälsa för
uppkopplade

Vi är specialiserade på utbildning
och rådgivning om hälsosam
användning av spel och internet.

Mer om oss

Välkommen till Reconnect

Vi ägnar oss åt utbildning och samtal relaterat till spel- och nätvanor, problematiskt datorspelande och spelberoende. I Reconnect utgår vi från forskning, beprövad erfarenhet och möten med hundratals spelare för att skapa utbildningar

och tjänster som bidrar till att ungdomar och vuxna utvecklar ett hälsosamt förhållande till spel och internet – och för att de som kämpar med balansen ska mötas av förståelse och kompetens.

Vi ägnar oss åt utbildning och samtal relaterat till spel- och nätvanor, problematiskt datorspelande och spelberoende.

I Reconnect utgår vi från forskning, beprövad erfarenhet och möten med hundratals spelare för att skapa utbildningar och tjänster som bidrar till att ungdomar och vuxna utvecklar ett hälsosamt förhållande till spel och internet – och för att de som kämpar med balansen ska mötas av förståelse och kompetens.