Fakta &
forskning

Här samlar vi vanliga frågor, inslag
i media och forskning om datorspel,
nätvanor och dataspelsberoende.

Fakta & forskning om spelvanor och dataspelsberoende

Det är svårt att hitta information om datorspelsproblematik och spelberoende som går att lita på. Nu bygger vi en informationssida för dig som vill lära dig mer – grundad i aktuell forskning och erfarenheter från vårt arbete med att hjälpa spelare och anhöriga.

Dataspelsberoende, dataspelsmissbruk eller problematiskt datorspelande

Kanske har du märkt att vi använder många olika benämningar när vi skriver om spelproblem?

I vardagligt språk när människor pratar om det vi jobbar med eller söker efter information på nätet så används ofta dataspelsberoende eller spelberoende. Problemet med att använda beroendetermen vad gäller datorspel är att det innebär fokus på teknologin och spelet snarare än de svårigheter spelarna själva kämpar med. Beroendetermen kan också ge en missledande bild av att det inte är möjligt att reglera spelandet och hantera problemen om man en gång fastnat.

I Reconnect använder vi helst ’problematiskt datorspelande’ i våra föreläsningar och samtal, vilket är den benämning som ofta används inom forskningen. Ett problematiskt datorspelande innebär ett omfattande datorspelande som leder till negativa konsekvenser i spelarens liv – oavsett vilka motiv man har till att spela. Det är spelandet som är problematiskt, inte spelet, vilket också betyder att man kan ha ett fungerande spelande.

Tyvärr känner inte sökmotorerna igen att de olika benämningarna i grunden handlar om samma sak. Det gör att vi i nuläget behöver använda oss av flera olika benämningar för att vår information ska vara sökbar på internet.

Dela det här

Fakta & forskning om spelvanor och dataspelsberoende

Det är svårt att hitta information om datorspelsproblematik och spelberoende som går att lita på. Nu bygger vi en informationssida för dig som vill lära dig mer – grundad i aktuell forskning och erfarenheter från vårt arbete med att hjälpa spelare och anhöriga.

Vanliga frågor

I media

Forskning