Guida barns internetanvändning

Hur ska man förhålla sig till internet och datorspel som förälder?

Forskaren Daniel Kardefeldt-Winther diskuterar ämnet i ett intressant blogginlägg. Bland annat hänvisar han till resultat från ett projekt vid namn EU Kids Online som visar på vikten av att föräldrar aktivt guidar sina barns internetanvändning.

Barn till föräldrar som pratar med dem om internet, uppmuntrar dem att utforska nätet och sitter med dem när de går online, visade sig ha bättre chans att lära sig nödvändiga färdigheter för att hantera internet och dra nytta av fördelarna. Föräldraskap där barnens användning istället i hög grad begränsades, var förvisso förknippat med mindre risk för problem men också med sämre möjligheter till positiva effekter och lärande för barnen.

Föräldrar saknar nödvändig kompetens

Det som hjälper är alltså viljan och kunskapen för att engagera sig i barnens nät- och spelvanor. Statens Medieråd rapporterar att majoriteten av föräldrar i Sverige uppmuntrar användningen av internet och datorspel men att de samtidigt är oroade över risker på nätet och att skärmtiden ska gå ut över andra delar av livet. Föräldrar som tar på sig uppgiften behöver balansera mellan för- och nackdelar med mediekonsumtionen och barnens behov av att hänga med i den tekniska utvecklingen för att inte hamna på efterkälken.

Tyvärr visar Statens medieråds senaste undersökning Föräldrar och medier 2015 att över hälften av föräldrarna i Sverige tycker sig sakna nödvändig information och kompetens för att guida sina barn i den digitala världen. Utvecklingen har gått så snabbt att man saknar egna erfarenheter kring problemområdet och samhället har inte hängt med.

Ung datorspelare

Det är inte tekniken som är boven

Internet och spel kan fylla flera mänskliga behov på ett lättillgängligt och bekvämt sätt. Tempot är högt på nätet och det bjuds rikligt med kortsiktiga belöningar för den som ägnar sig åt datorspel. Det krävs en hel del av den som behöver lägga spelet åt sidan och ägna sig åt skolarbete.

Som förälder är det givetvis oroande i de fall där den digitala världen tar över och ingenting utanför skärmen tycks vara intressant längre. En sådan oro leder många gånger till att man som förälder beskyller tekniken och spelen för det som sker. Det är dock viktigt att tänka på att det inte är internet och datorspel i sig som är problemet, utan hur dessa används.

Påtvingade begränsningar och strikta regler riskerar att slå illa ut när ungdomarna förväntas ta större ansvar själva eller inte minst – när de senare flyttar hemifrån.

Datorspel och nätvanor i undervisningen

På Reconnect menar vi att allmänbildning och kompetensutveckling bland föräldrar och yrkesverksamma är det främsta redskapet för att minska framtida problem med ungas spel- och nätvanor. Ungdomar behöver hjälp med guidning i livet och numera innefattar detta även hantering av det som sker online.

Många, både ungdomar och vuxna, berättar att datorspel och nätanvändande är ett återkommande samtalsämne bland personal, elever och föräldrar, men att det tyvärr sällan inkluderas på ett genomarbetat sätt i undervisningen. Här kan vi göra mer. Skolvärlden har stora möjligheter att bidra till en bättre framtid för unga även vad gäller nät- och spelvanor.

Under hösten har vi i Reconnect börjat bidra på det sätt vi kan. Cirka tjugotalet uppskattade föreläsningar har nu genomförts på spridda platser i landet där vi mött elever, skolpersonal, föräldrar och yrkesverksamma inom kommun, arbetsförmedling och hälso- & sjukvård. Reconnect tackar för goda samarbeten under hösten och hoppas på fler uppdrag i framtiden!

Dela det här

 
 
Om författaren

Oskar Foldevi

Leg. Psykolog som specialiserat sig på digitala livsstilar och spelvanor. Arbetar med utbildning och samtal i Reconnect och som terapeut vid Game Overs behandlingshem för spelberoende.