Dataspelsberoende blir diagnos

dataspelsberoende diagnos

Dataspelsberoende blir diagnos
i nya upplagan av ICD

Världshälsoorganisationen WHO inkluderar beroende av tv- och datorspel som diagnos i den elfte upplagan av WHO:s klassificeringssystem för olika diagnoser (ICD-11), som lanserades internationellt under 2018.

ICD är det diagnossystem som används av hälso- och sjukvården i de flesta länder, så även i Sverige. Anders Håkansson, läkare och professor i beroendemedicin menar att det innebär att dataspelsberoende kommer erkännas som sjukdom även här. Hur lång tid det tar innan ICD-11 är översatt och börjar användas i Sverige vet vi dock inte.

dataspelsberoende diagnos

Dataspelsberoende i P4 Karlavagnen

De flesta stora mediekanaler har rapporterat om WHO’s besked att införa diagnosen och P4 Karlavagnen sände ett avsnitt helt dedikerat till dataspelsberoende, där spelare, föräldrar och andra blev intervjuade. Lyssna gärna till avsnittet, där även Reconnects Oskar Foldevi blev intervjuad om sitt arbete (Oskars dels ca 25:50 – 36:50 om du lyssnar på versionen utan musik).

Pågående debatt om dataspelsberoende

Debatten om huruvida problematiskt datorspelande bör ha en egen diagnos, ’dataspelsberoende’ har pågått länge. Att införa en ny diagnos är ett starkt ställningstagande som innebär att man erkänner ett problem och att det finns behov av både behandling och forskning. I förlängningen innebär en diagnos också att den enskilde får tillgång till bättre hjälp och vård.

Samtidigt finns det många forskare som är kritiska till beskedet och menar att det är för tidigt att införa en diagnos nu, innan man vet mer om hur datorspelsproblem fungerar och vilka kriterier man ska använda för att ställa en diagnos.

Viktigt att diagnosen används försiktigt

Vi vill framförallt trycka på vikten av att diagnosen används med försiktighet och inte ställs felaktigt på personer som spelar mycket datorspel men vars spelande inte innebär allvarliga negativa konsekvenser. Så länge personal inom hälso- och sjukvården får utbildning för att bedöma och hjälpa vid datorspelsproblem så tror vi att den framtida diagnosen kan innebära att många fler får tillgång till rätt hjälp.

Behovet av utbildning om dataspelsberoende ökar

Vi i Reconnect tillhör få i Sverige som kan erbjuda utbildning om dataspelsberoende idag, som både bottnar i vetenskap men också i många års erfarenhet och tusentals samtalstimmar med datorspelare och familjer. Läs gärna mer om våra utbildningsmöjligheter eller föreläsningar och kontakta oss för att diskutera vidare.

Dela det här

 
 
Om författaren

Oskar Foldevi

Leg. Psykolog som specialiserat sig på digitala livsstilar och spelvanor. Arbetar med utbildning och samtal i Reconnect och som terapeut vid Game Overs behandlingshem för spelberoende.