Dataspelsberoende test – är spelandet ett problem?

Dataspelsberoende test - är spelandet ett problem?

Dataspelsberoende test – hur vet man om man har problem med sitt spelande?

Dataspelsberoende test
Vad är egentligen ett dataspelsberoende? Finns det något test man kan göra?

Dataspelsberoende är ett omdiskuterat ämne och meningarna går isär om vad som kännetecknar ett problematiskt spelande. När vi träffar personer i samtal gör vi en bedömning utifrån en mängd olika frågor och aspekter för att avgöra spelandets roll i helheten och hur det ser ut på en skala från hälsosamt spelande till ett allvarligt problem.

För att själv kunna få en bild av om spelandet utvecklat sig till ett problem finns dock några viktiga saker att ta fasta på. WHO’s definition av ett dataspelsberoende samt våra listor med frågor nedan ger dig en bra utgångspunkt när du funderar kring om du eller någon som står dig nära har fastnat i ett problematiskt datorspelande / dataspelsberoende.

Vad är ett dataspelsberoende enligt WHO?

Världshälsoorganisationen WHO har inkluderat diagnosen Gaming Disorder i den nya upplagan av diagnosmanualen som används av bland annat svenska hälso- och sjukvården.

Enligt WHO föreligger ett datorspelsberoende när spelaren förlorar förmågan att reglera sitt spelande, prioriterar det över andra viktiga delar av livet och fortsätter att spela mycket trots att det leder till negativa konsekvenser. Spelandet sker på ett sådant sätt att det får betydande negativa inverkningar på mående, familj, socialt umgänge, studier, arbete eller andra viktiga områden.

Spelandet ska ha varit problematiskt på detta sätt under en period på minst 12 månader, med undantag för de fall där alla kriterier uppfylls och de negativa konsekvenser är särskilt allvarliga.

Dataspelsberoende test - är spelandet ett problem?

Test för spelproblem / dataspelsberoende

Som hjälp för att skilja ett problematiskt spelande från ett fungerande och hälsosamt spelande har vi nedan listat ett antal kriterier under kategorierna ”begynnande spelproblem” och ”allvarliga spelproblem / dataspelsberoende”. Det finns ingen exakt gräns för hur många kriterier som ska vara uppfyllda under varje kategori. Istället handlar det om en skala från ”ett hälsosamt spelande utan några negativa konsekvenser alls” till ”allvarliga spelproblem med betydande negativ inverkan”.

Med detta sagt så är det möjligt att uppfylla två, tre eller kanske till och med fyra kriterier i den första listan utan att spelandet behöver vara ett stort bekymmer. Vår rekommendation är dock att om många kriterier uppfylls så bör man göra någonting för att spelandet inte ska riskera bli destruktivt.

Om flera kriterier i den undre listas uppfylls är det ett säkrare tecken på att spelandet verkligen är ett problem. Om spelandet ser ut på det här sättet riskerar det utgöra ett stort hinder med negativa konsekvenser för hälsa och fungerande. Om problemen är svåra att lösa på egen hand eller känns särskilt allvarliga rekommenderar vi att man söker professionell hjälp via den ordinarie hälso- och sjukvården eller från oss i Reconnect som är specialiserade på just spelproblem.

Tecken på begynnande spelproblem kan vara när personen:

 • Väljer bort majoriteten av andra intressen/fritid
 • Döljer omfattningen eller ljuger om sitt spelande
 • Inte följer överenskommelser som gjorts med anhöriga
 • Spelar på ett sådant sätt att det inverkar negativt på sömnen
 • Använder spel som huvudsakligt sätt att hantera motgångar och negativa känslor
 • Blir irriterad, ångestfylld eller nedstämd vid avbrott från spelandet

Allvarliga spelproblem / dataspelsberoende är när personen:

 • Inte kan hålla egna gränser och planering
 • Inte kan vara flexibel med spelandet och slutar anpassa sig till livet utanför
 • Låter spelandet få betydande negativ inverkan på sömn, kost eller hygien
 • Använder spel för ett undvikande av livet snarare än som en kortare, tillfällig paus
 • Fortsätter spela i hög omfattning trots bristande lust
 • Får svårt att finna glädje i något annat än spelet

Pekar testet på att spelandet utvecklat sig till ett problem? Kontakta oss om du har frågor eller vill boka tid. Du kan läsa mer om våra möjligheter att hjälpa dig som förälder med rådgivning, om enskilda samtal för spelare eller om våra familjesamtal kring spelande.

Du hittar mer nyttig information i vårt blogginlägg om råd till dig som förälder eller på vår undersida för fakta & forskning om spelvanor och dataspelsberoende.

Dela det här

 
 
Om författaren

Oskar Foldevi

Leg. Psykolog som specialiserat sig på digitala livsstilar och spelvanor. Arbetar med utbildning och samtal i Reconnect och som terapeut vid Game Overs behandlingshem för spelberoende.