Mer om oss – Larz

Larz Netz

Larz Netz – Familjebehandlare med inriktning på ungdom och familj

Larz ordnar utbildningar och erbjuder samtal i Reconnect. Här kan du läsa mer om hans tidigare erfarenheter och väg in i företaget.

Reconnectande i olika former

Ordet reconnect är en mycket passande rubrik för mina yrkesval.

Jag har i många år arbetat med ungdomar, som ledare för olika ungdomsverksamheter och som utbildare av unga ledare. Jag har skapat arenor där ungdomar själva kunnat utöva ungdomskulturer på olika sätt. Kraften och kreativiteten i dessa sociala ytor är fantastiska.

Lika fantastiskt, lika brutalt kan utanförskapet vara. Om det så är socialt, ekonomiskt, kulturellt, religiöst eller etniskt. Det fick mig tidigt att välja yrken i spänningsfältet ”utanförskap och innanförskap”.

  • Jag var fältarbetare i socialt arbete i kyrklig regi.
  • Jag var ansvarig för uppbyggnaden av en social stödverksamhet för barn och ungdomar samt deras familjer.
  • Jag var projektledare för att bygga om en kyrka till en helt ny social verksamhet, ett café med arbetsträning och integration.
  • Jag har arbetat med familjebehandling, föräldrastödsprogram, ungdomstjänst, familjerätt. Råd och stödsamtal för barn och familjer i olika former.
  • Jag har arbetat som spelberoendeterapeut med många samtal både med enskilda och anhöriga.

Det har alltså handlat om ”reconnectande” i olika former.

Familjer där någon spelar för mycket

Och så användande av datorer. Det har varit ett stort intresse ända sedan min första 286a. Hade jag varit ung idag skulle jag sannolikt lagt mycket tid på spelande.

Det sammantaget har inneburit att jag samlat på mig mycket erfarenhet och kompetens om orsaker och mekanismer kring ohälsa kopplat till internetvanor och datorspelande.

Jag har i många år gett familjer stöd då de upplevt att det inte längre fungerar i familjen. Det kan vara alla olika former av social problematik, där man som förälder till slut står maktlös och handfallen efter att prövat allt. Inte sällan har det handlat om isolering och utanförskap. Under senare tid har det kommit att handla om familjer där föräldrarna haft en oro på grund av att någon i familjen spelar för mycket.

Livet välkomnar dem tillbaka

Jag har under flera år också arbetat som spelberoendeterapeut. Med över tusen samtal om spel och problematiskt spelande, konsekvenser och vägar till hälsa.

Det har varit fantastiskt att se människor få ökad insikt om hur de fungerar, se dem trampa upp nya stigar, men framförallt se att livet välkomnar dem tillbaka.

Min uppgift i Reconnect är att i första hand bidra med utbildning, rådgivning och handledning åt de som arbetar med familjer där det förekommer problematiskt spelande. Jag kommer också erbjuda samtal och stöd till familjer och enskilda.

Att få samarbeta med Oskar, med sina sällsynt gedigna kunskaper inom hälsa för uppkopplade och problematiskt spelande är otroligt inspirerande.

Att Marcus bidrar med sina erfarenheter som mångårig e-sportare, fd spelproffs, med riktning på att bli psykiatriker, gör Reconnect till ett starkt team specialiserat på digitala livsstilar och spelande.